LICHTTHEATER

LICHTTHEATER

HET PROBLEEM:

Nederland kent veel vergeten/verlaten/verwaarloosde plekken. Als je even nadenkt zal je zo een plek in je eigen omgeving kunnen opnoemen die niet gebruikt wordt.  Vaak het gevolg van slechte ruimtelijke planning of een goed idee dat niet aanslaat bij het publiek. Het resulteert in plekken in de openbare ruimte die verwaarloosd worden, verlaten zijn en waar je je niet veilig voelt. Tijd om te onderzoeken hoe er een nieuwe invulling hieraan gegeven kan worden aan deze plekken, waardoor er een nieuw leven in deze plekken geblazen kan worden.

 

DE OPLOSSING:

Het lichttheater, of te wel mijn afstudeer project. Tijdens mijn onderzoek ontdekte ik dat een ‘simpele’ ruimtelijke ingreep niet voldeed, dit gaf eerder uitstel van executie dan een oplossing. De volgende vraag die rees was, wat is dan wel een oplossing?  Mijn verdere onderzoek wees uit dat het nodig is om gebruikers van de openbare ruimte anders te laten denken over de bewuste locatie, het is nodig om een ander gevoel en een andere ervaring te krijgen bij de bewuste plek.

 

Na deze ontdekking werd het onderzoek afgerond met een evenement op een door mij verkozen verlaten plek. Door dit evenement heb ik de aandacht willen vestigen op deze plek. Het evenement werd het lichttheater een schouwspel waarvoor de gebruikers van de openbare ruimte werden uitgenodigd om samen het lichttheater te bleven.

© 2015

by Bureau Ratjetoe